Aangetekende e-mails

Binnenkort ook e-mails aangetekend versturen?

Belangrijke post versturen we allemaal het liefst aangetekend. We weten zeker dat het aankomt en de ontvangende partij kan niet ontkennen het bericht ontvangen te hebben. Vooral bij het opzeggen van bijvoorbeeld abonnementen, het afsluiten van bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering of het opsturen van reisdocumenten is aangetekend versturen vaak de enige optie.

Bij e-mail ligt het anders, een bericht is snel verstuurd en het is vrijwel zeker dat het bericht ook daadwerkelijk aankomt. Toch kunnen er bij het versturen van e-mail andere problemen spelen. Zo kan het bericht in het verkeerde postvak terecht komen (spam) of is het mogelijk dat mensen voor wie het bericht niet bedoeld is het toch lezen. Bijvoorbeeld omdat zij met een hack toegang hebben verschaft tot de email-account of omdat ze toevallig achter de computer van de desbetreffende persoon zitten.

PostNL heeft nu echter een oplossing voor dit probleem bedacht en zij bieden nu de mogelijkheid om ook elektronische bestanden aangetekend te versturen. Voor het luttele bedrag van 60 eurocent per bestand garandeert PostNL dat het bericht veilig wordt verstuurd en alleen terecht komt bij de rechtmatige ontvanger. Een gat in de markt? Wij weten het zo net nog niet.

Tags: ,